Informacja wizualna

Identyfikacja wizualna to zespołu znaków, form i działań które konsekwentnie tworzą wizerunek firmy. Jest to sposób
komunikacji społecznej pomiędzy nadawcą (firmą) a odbiorcami (klienci).
Zasady identyfikacji wizualnej firmy mają na celu tworzenie pozytywnych wyobrażeń o danej firmie bądź jej produkcie
i utrwalenie ich w opinii klientów, pracowników i na obszarze działalności firmy. Identyfikacja wizualna to między
innymi: wzorce dotyczące logo, kolorystyki firmy, współistnienie logo z innymi elementami graficznymi, szablony
graficzne druków firmowych (papier firmowy, wizytówki, faktury), koperty, naklejki itp.Ustalamy obowiązującą dla
firmy kolorystkę, krój trzcionek, wielkość znaków i zasady ich uzywania i całość ujmujemy w postaci Księgi
Identyfikacji Wizualnej.

Ważnymi elementami identyfikacji wizualnej są symbole/kształty, jednak ważniejszy jest odbiór, czyli całokształt
odbierany przez grupę docelową. Właściwie zaprojektowany i umiejętnie wykorzystywany system identyfikacji staje
się efektywnym i ekonomicznym narzędziem marketingowym.

Literatura:
[W. Budzyński, Public relations, Poltex, Warszawa 2002

Realizacje

Reklama na samochodzie


Roll-up

Pracujemy dla

oklejanie samochodów legnica | reklama na samochodach legnica | szyldy legnica | banery reklamowe legnica | reklama legnica | reklama świetlna legnica