Zasady wyceny prac

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
PODSTAWĄ RACJONALNEJ WYCENY

"Od projektu do montażu, i to w dobrej cenie"
Od 18 lat naszą dewizą,jest możliwość kompletnego wykonania powierzonego nam zlecenia.
Okres ten pozwolił nam również, wypracować satysfakcjonujące dla Państwa zasady sporządzania
kosztorysów i przypisanie im racjonalnych zakresów rękojmi.


OPRÓCZ CENNIKÓW OBEJMUJĄCYCH TYPOWE
REALIZACJE PRAC,

DLA ZLECEŃ BARDZIEJ ZŁOŻONYCH,
OFERUJEMY INDYWIDUALNY KOSZTORYS

KOSZTORYS TAKI, ROZPOCZYNA SIĘ OD OMÓWIENIA
TRZECH REGUŁ WYKONAWCZYCH i PRZYPISANYCH IM, TRZECH ZASAD WYCEN


Przed realizacją zlecenia, określamy z Państwem wybór progu cenowego,
względem którego odpowiednio dobieramy technologię wykonawczą
oraz jakość zastosowanych przy niej materiałów produkcyjnych.

Reguły wykonawcze określamy, w następujących trzech progach cenowych:

1. Zasada realizacji prac, w statusie EKONOMICZNYM.
Niemniej tanio, nie oznacza źle.

Próg ten, skierowany jest dla prac, które mają krótki okres prezentacji, więc wyższa jakość materiałów oraz precyzja zastosowanych technik wykonawczych, nie jest oczekiwana.

Prace wykonane w progu ekonomicznym, ukierunkowane
są również dla tych zleceń, w których nie oczekuje się rękojmi za ich trwałość.

W tym przedziale cenowym, oferujemy sprawdzone i możliwe najtańsze metody realizacji zlecenia tak, aby uzyskało ono najniższy koszt wytworzenia,
z zachowaniem szybkości jego wykonania oraz stosownej jakości dla prac, o charakterze ekonomicznym.

Niemniej odejście, w tym progu cenowym, od wspomnianych szczegółów technik wykonawczych, nie jest zauważalne przy ostatecznej prezentacji całego produktu
danego zlecenia.

2. Zasada realizacji prac, w statusie STANDARDOWYM.
Próg ten, skierowany jest dla prac, które realizowane są,
na zalecanych przez nas materiałach i umówionych warunkach technik wykonawczych dla danego zlecenia.
Składa się to ostatecznie, na zaoferowanie przez nas rękojmi trwałości,
dla wykonanego zlecenia.

Prace wykonane w progu standardowym, jak sama nazwa wskazuje,
nie odbiegają od przyjętych standardów wykonawczych określanych
jako "klasa średnia", które ogólnie reguluje rynek branżowy.
Uzyskujemy to, poprzez zastosowanie sprawdzonych materiałów klasy średniej oraz stosowny dla tej jakości nakład prac wykończeniowych.

Prace wykonane w progu STANDARDOWY, mogą posiadać niedoskonałości techniczne, jednak, tylko takie, które nie są zauważalne przy ostatecznej
prezentacji całego produktu danego zlecenia.

3. Zasada realizacji prac, w statusie PREMIUM.
Próg ten skierowany jest dla prac, które realizowane są,
z zastosowaniem wysokiej klasy materiałów składowych
i z podwyższoną precyzją wykonawczą.

Realizacja takiego zlecenia rozwinięta jest, o dodatkowe zabezpieczenia
w zastosowanych technikach wykonawczych,
i które możliwie najlepiej umocnią przedmiot zlecenia, względem czasu
i warunków jego użytkowania.
Składa się to również na zaoferowanie przez nas, nie tylko rękojmi trwałości i jakości dla wykonanego zlecenia, ale i darmowy serwis w okresie
3 miesięcy oraz darmowy przegląd techniczny, w 12 miesiącu jego użytkowania ( darmowe okresy serwisowe dotyczą takich przedmiotów, jak: reklamy
świetlne, konstrukcje reklam, litery przestrzenne).

Całość sposobu wykonania i użytych materiałów w progu cenowym PREMIUM, przyczynia się, iż przedmiot zauważalnie emanuje wysoką klasą wykonania
oraz zachowuje swoją świetność
i to w znacznie dłuższym okresie czasu niż produkty realizowane
w progu standardowym.

Ponad to, prace wykonane w progu cenowym PREMIUM,
są wolne od możliwych niedoskonałości wad materiałowych,
jak i ewentualnych niedoskonałości mogących wystąpić
w procesie wykonawczym - przy czym bez względu na to,
czy wymienione niedoskonałości byłyby ostatecznie zauważalne,
przy ostatecznej prezentacji całego produktu zlecenia
- tak jak ma to miejsce, w poprzedzających progach cenowych.

BEZ POŚREDNIKÓW - BEZ ZAWYŻANIA
- BEZ ZBĘDNEGO OCZEKIWANIA

Zapewniamy Państwu realizację prac po atrakcyjnych cenach, z zachowaniem krótkich terminów wykonania.
Posiadamy stosowny park narzędziowo-maszynowy i zespół specjalistów,
który w świetle wieloletnich doświadczeń, bezpośrednio potrafi sprostać realizacji oferowanych przez nas usług.

DBAMY O PEWNOŚĆ WYKONANIA
- SUKCES NASZYCH KLIENTÓW, TO NASZ SUKCES.

"Zostać zauważonym wśród innych"
- To druga nasza dewiza, którą zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Przy prowadzonych pracach, wykonujemy wstępną wizualizację
(projekt graficzny opisany przestrzennie, umieszczony na zdjęciach ukazujących docelowe miejsce prezentacji) i opierając się na nim,
wspólnie z Państwem kształtujemy stosowne rozwiązania dla całego zlecenia.

Przygotowywane w ten sposób wizualizacje, ułatwiają wykorzystanie możliwości oferowanych przez nas technik wykonawczych, a także dają Państwu pewność
względem przyjętych ustaleń i wyobrażeń, co do powierzonego zlecenia.

Realizacje

Roll-up


Wizytówka

Pracujemy dla

oklejanie samochodów legnica | reklama na samochodach legnica | szyldy legnica | banery reklamowe legnica | reklama legnica | reklama świetlna legnica